IN DE PRIJZEN!!!

Grensland heeft de prijs gewonnen voor aanstormend talent op het festival van de sociale film Perspectief!!! Officiële overhandiging ma 16 nov. in bibliotheek Permeke, Antwerpen. Vertoning Filmhuis Klappei op zo 15 nov.

VERHUUR GRENSLAND

Bevrijdingsfilms, Leuven
www.bevrijdingsfilms.be
bevrijdingsfilms@pandora.be
tel/fax: 016 23 29 35

PITCH

De managementslogica dringt zich op in alle segmenten van de samenleving. Kost-efficiënt werken is de hoogste prioriteit. Steeds meer produceren met minder middelen is de algemene norm.

De hang naar winst en rendabiliteit heeft ernstige gevolgen. Er heerst een groeiende onzekerheid bij de werkende bevolking en er is een stijgende druk op iedereen die als passief bestempeld wordt. Niet alleen langdurig werkzoekenden en kansarmen, maar ook huismoeders moeten meedraaien in het economisch systeem.

Humane waarden zoals samenhorigheid en levenskwaliteit, die niet in cijfers zijn uit te drukken, verdwijnen op de achtergrond. Verdoken armoede, uitsluiting en vereenzaming nemen toe.

De zwakkeren in onze samenleving worden het eerst getroffen en ondervinden de meeste moeilijkheden. Verschillende sociale organisaties werken specifiek met deze doelgroep, maar ook zij worden onderworpen aan de managementslogica. Er treden perverse neveneffecten op waarbij men zich de vraag kan stellen of het beleid zijn doel niet voorbijschiet.

Een auteursdocumentaire van ANDERE WERELD Films
in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
en de Uitwisselingstafel Westhoek met financiële steun van de Minister voor Maatschappelijke Integratie, Lichtpunt (Eén/Canvas).

TRAILER

SYNOPSIS

Aan de rand flakkeren hoop en vooruitzicht slechts zelden op en hangt de dreiging van onheil en tegenspoed steeds in de lucht.

De hoofdverteller en gids doorheen ‘GRENSLAND’ is Luc, een ex zelfstandige bankdirecteur en informatica specialist die na een dubieus en fel omstreden ontslag in 2003 aan lager wal is geraakt. Het verlies van zijn hooggeplaatste functie bracht zijn sluimerende manische depressie aan de oppervlakte. Met een kritische geest speelt hij zijn cynisme uit als grensrechter. Hij zorgt samen met de spanningen binnen de buurtwerking rond een nieuw decreet en de politieke actualiteit van het voorbije jaar voor een intense en beklijvende ervaring.

Imposante kraanshots en sfeervolle rijbeelden visualiseren zijn neerwaartse spiraal. Deze vormen de kronkelende rode draad doorheen GRENSLAND waarin de mogelijkheden en uitwegen steeds kleiner worden.

In Het Park zien we dat de uitgetekende grenzen de bewoners in een beperkte leefwereld gevangen houden en als het activeringsbeleid strikter wordt dat de buurtdienst het moeilijker krijgt deze grenzen te overstijgen.

Pascal heeft als kraker steeds in onzekerheid geleefd. Een auto-ongeluk maakte hem ongeschikt voor de arbeidsmarkt. Toch wil hij met zijn vriendin Caroline een zo normaal mogelijk leven leiden. De buurtdienst stelt hem te werk als artikel 60, zodat hij in regel kan raken met de RVA. Maar Pascal heeft erg veel nood aan structuur en als de buurtwerkster minder tijd aan hem kan besteden door een overkill aan administratie, raakt hij terug op de dool.

Martine woont tegenover de buurtdienst. Toch komt ze er nooit. Als alleenstaande moeder met 8 kinderen en een kleinkind ten laste, heeft ze steeds haar handen vol. Tijdens een armzalige jeugd heeft Martine een enorm zelfcomplex opgebouwd. De angst dat er over haar gesproken wordt, houdt Martine gevangen binnen vier muren. Tot op de dag dat de buurvrouw haar letterlijk meesleept naar de buurtdienst en Martine ontdekt dat er verschillende vrouwen in dezelfde situatie zitten als zij.

Sylvère komt regelmatig in de buurtdienst. Op 19 jarige leeftijd heeft hij zijn arm verloren bij een arbeidsongeluk. Hoewel Sylvère een groot arbeidsethos heeft en nooit bij de pakken is blijven zitten, voelt hij zich afgeschreven door de maatschappij. Hij woont in het oude gedeelte van Het Park. In zijn tuin en huis probeert hij te bewijzen dat hij wel degelijk werken kan. Wat tot afgunst van de andere wijkbewoners leidt, die hem een ‘stoefer’ vinden.

Tine is het tegengif voor het pessimisme van Luc. Na een gevecht met kanker en een moeilijke echtscheiding, ontdekte ze dat het mogelijk is de spiraal van ellende te keren. Zij doet er alles aan om mensen met problemen te blijven motiveren, het hoofd hoog te houden en de moed niet op te geven. Zij werkt parttime in een rusthuis en als vrijwilliger in de buurtdienst Het Park en het vrouwencentrum van Wervik.

Evelien heeft de leiding over de buurtdienst. Wanneer deze de helft aan subsidies verliest, komt haar werking op de helling te staan. Ook zij moet knokken om het hoofd boven water te houden en haar ploeg te blijven motiveren.

AGENDA

Op donderdag 26/11 draait men grensland in de ‘andere film’ in Brugge om 20.00u in cine liberty. Meer info via deze link http://www.studiokontrast.com/daf/brugge.html

on the 25th of November in Brussels, Botanique (Attac film festival)
(franse versie)

"Grensland" op zondagavond 15nov. in het Filmhuis Klappei in het kader van Perspectief.

4/3/2009: avant-première
West-Vlaanderen: Wervik
19u Gemeenschapscentrum ’t Forum
Meer info: Buurtdiensten Het Park Wervik, e.debeuf@ocmw-wervik.be, T 056.21.29.51

9/3/2009 :
Limburg: Diepenbeek
18u00 XIOS hogeschool
Meer info: VOSEC, Pieterjan.robijn@vosec.be, T. 02/274 14 55

10/3/2009: première
West-Vlaanderen : Kortrijk
18u30: KULeuven – campus Kortrijk
Meer info: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, T 050/ 39.37.71, nancy.van.landegem@samenlevingsopbouw.be

16/03/2009
Antwerpen PREMIERE
De Roma, Turnhoutsebaan 327
2140 Borgerhout
Voor tickets en info
www.deroma.be
tel: 03 292 97 4017/3/2009

17/03/2009
Antwerpen: Antwerpen
UA, faculteit rechten, R004
Meer info: VOSEC, Pieterjan.robijn@vosec.be, T. 02/274 14 55

23/3/2009
Oost-Vlaanderen: Gent
UGent, filmzaal Paddenkoek
Meer info: VOSEC, Pieterjan.robijn@vosec.be, T. 02/274 14 55

24/3/2009
West-Vlaanderen: Wervik
19u Gemeenschapscentrum ’t Forum
Meer info: Buurtdiensten Het Park Wervik, e.debeuf@ocmw-wervik.be, T 056.21.29.51

25/3/2009
West-Vlaanderen: Ieper
20u Stadsschouwburg Ieper
Meer info: Dienstencentrum De Kersecorf, dienstencentrum@kersecorf.be, T 057/20.37.78

04/5/2009
Leuven
17u Cinema Zed
Meer info: www.docville.be, Internationaal Documentaire festival Leuven

09/5/2009
Leuven
21u Cinema Zed
Meer info: www.docville.be, Internationaal Documentaire festival Leuven

27/5/2009
Kortrijk
20u Buda Kunstencentrum
Meer info: www.budakortrijk.be

19/6/2009
Brussel
Arenberg Brussel
Meer info: www.samenlevingsopbouw.be

CONTACT

ANDERE WERELD Films

Jelle Janssens & Sofie Hanegreefs

Jelle: 0497/04 28 80
Sofie: 0479/65 64 89

anderewereld@gmail.com
www.anderewereldfilms.com


SAMENLEVINGSOPBOUW WEST-VLAANDEREN

Nancy Van Landegem
Torhoutsesteenweg 100 A
BRUGGE - Sint-Andries

tel: 050 39 37 71
nancy.van.landegem@samenlevingsopbouw.be
www.samenlevingsopbouwwvl.be